Actieve Harmonische filter

Indien na een uitgebreide analyse wordt vastgesteld dat de harmonische waarden vrij hoog zijn en deze ook verspreid zijn over meerdere frequenties  (H5 - H7 - H11 - ...) , kan gekozen worden voor het plaatsen van een ACTIEVE FILTER.

Ook wanneer binnen de elektrische installatie grote schommelingen in verbruik zich zouden voordoen.

Een actieve filter gaat de harmonischen stroomopwaarts beperken.

De filter gaat uit van een 3-fasige meting (via 3 stroomtransformatoren).

Op die manier meet de filter de vervuiling die van de verbruiker(s) komt. 

De filter injecteert de omgekeerde harmonische in iedere rang en ‘levert’ daardoor als het ware in spiegelbeeld de harmonischen die zodoende niet meer door de stroombron hoeft te worden geleverd.

Wij zijn in staat om actieve filters te leveren en ook te plaatsen , geschikt voor alle soorten netten gaande van 400 Volt tot 690 Volt.

We beschikken over een uitgebreid gamma en kunnen vanaf  30 A tot 300 A aan harmonische stromen optimaal filteren/reduceren.

​​​​​​​

CONDENSATORENBATTERIJEN - HARMONISCHE REDUCTIEFILTERS - NETANALYSE