Introductie

Bij bezoek aan de werf door onze techniekers, zien we vaak dat een zogezegd goede werking van een condensatorenbatterij niet is wat het lijkt.

Vaak zijn er niet direct zichtbare gebreken die de perfecte werking ondermijnen.

Ook heeft dit als gevolg dat de elektriciteitskosten toenemen !

Een goed onderhoud is belangrijk voor het behoud van de levensduur van de condensatoren batterijen. Zeker in omgevingen waar stof , vuil of dikwijls niet optimale omstandigheden aanwezig zijn.

Onze technieker komt ter plaatse (uiteraard BA5 gecertificeerd) en zal op een veilige manier de bestaande condensatoren batterij vakkundig analyseren en onderhouden.

Daar waar nodig kunnen ook onderdelen vervangen worden.

Deze werkzaamheden kunnen dus om het even wanneer (geen stilstand nodig) uitgevoerd worden en wat het merk of type ook moge zijn , onze techniekers weten er raad mee !

De bestaande defecte onderdelen/condensatoren (met uitzondering van PCB olie gevulde condensatoren) worden meegenomen voor verwerking.

Indien ter plaatse zou blijken dat de bestaande cos phi batterij onherstelbaar is , wordt U een voorstel overgemaakt tot vervanging.

Installatievoorschriften condensatorenbatterij

 1. Sluit de drie fasen van de condensatorenbatterij aan.
 2. Plaats de TI op volgende wijze
  • Plaats de TI op die fase in het laagspanningsbord waar de L1 uit de condensatorenbatterij op toekomt! (zie schets)
  • Plaats de TI vóór de condensatorenbatterij, dit wil zeggen: richting transformator
  • Voor de afregeling van de condensatorenbatterij neemt u best de specifieke handleiding van de regelaar.


Onderhoudsvoorschriften condensatorenbatterij

Het is aangewezen om jaarlijks de automatische Condensatorenbatterij te onderwerpen aan een controle. Dit gebeurt ofwel door een eigen technieker in het bedrijf ofwel door een extern persoon/contractor die wordt aangesteld om een preventief onderhoud uit te voeren.

De noodzakelijke arbeidsmiddelen zijn:

 • Veiligheidshelm
 • Isolerende handschoenen 1000 Volt
 • Gereedschap om schroeven en bouten aan te spannen

Reinigingsmiddelen

 1. Schakel de condensatorenbatterij uit en wacht minimum 3 minuten zodat de condensatoren zeker zijn ontladen. 
 2. Open de kast en onderwerp deze aan een visuele controle
  • Aanwezigheid van vuil/stof
  • Zichtbare defecten
  • Abnormale voorwerpen/zaken in de kast
 3. Aanspannen alle verbindingen
 4. Terug inschakelen van de kast en stroommeting van de nominale waarden
CONDENSATORENBATTERIJEN - HARMONISCHE REDUCTIEFILTERS - NETANALYSE