A.

Het doel van een anti-harmonische spoel is het beschermen van de condensatoren tegen harmonischen !

Deze spoel wordt afgestemd bij een frequentie kleiner dan de eerste belangrijke harmonische bij rang 5 = H5 (250 Hz).

Dit zorgt voor een beperking van de spanningsharmonischen en de verplaatsing van de anti-resonantie naar een minder gevaarlijke frequentie zodat de condensatoren beschermd zijn !

A.

Comar Benelux zorgt er steeds voor dat wij bij de klant ter plaatse een goede impressie krijgen van wat er verbruikt wordt en hoe de elektrische installatie er uit ziet. Ook wordt steeds gevraagd of er al dan niet uitbreidingen (Installatie Zonnepanelen , extra machines , ...) op korte of middellange termijn zullen gebeuren. In functie van al deze informatie wordt een type van automatische condensatoren batterij bepaald dat rekening houdt met al deze zaken. Zo hebt U als klant de absolute zekerheid dat U over de juiste en goede cos phi verbetering zal beschikken !

A.

JA !

Elke stroomleverancier moet op zijn beurt distributiekosten betalen aan de netbeheerder. De toeslagen voor reactief verbruik of slechte cos zijn hier mee inbegrepen.

A.

Het beste is ons te contacteren waarna een bezoek ter plaatse volgt.Op basis van enerzijds enkele elektriciteitsfacturen en anderzijds een meting ter plaatse wordt de juiste condensatorenbatterij door ons berekend en bepaald.

A.

Cos Phi Verbetering beperkt de actieve stromen binnen een elektrische installatie.Hierdoor verminderen de warmteverliezen.Ook wordt hierdoor de distributie van stroom wat makkelijker. Dit alles zorgt voor een eerder beperkte doch bestaande vermindering van CO 2 uitstoot !

A.

De Payback periode voor de investering in een goed gedimensioneerde en correct geinstalleerde automatische condensatorenbatterij ligt steeds tussen de 1 en 2 jaren.Wetende dat de verwachte levensduur van condensatoren 10 jaren bedraagt !

A.

JA !

Bij de meeste stroomleveranciers wordt de cos phi weergegeven op hun maandelijkse elektriciteitsfactuur. Indien deze LAGER is dan 0,9 wordt een toeslag voor reactief verbruik (BOETE) aangerekend. Dit bedrag kan aardig oplopen.

A.

De THD = Totale Harmonische Distorsie is de verhouding van de som van de vermogens van ALLE Harmonischen tot het vermogen van de fundamentele frequentie (50 Hz).

Wordt uitgedrukt in PERCENTAGE (%).Kan zowel op spanning zijn = THD (U) % als op stroom THD (I) %.

Hoe LAGER de THD is , hoe beter dit is !

A.

Harmonischen zijn netstoringen, veroorzaakt door niet-lineaire verbruikers (PC's, gelijkstroommotoren, gelijkrichters, thyristoren,..) Dit zijn stromen die voorkomen bij een frequentie welke een rechtstreeks veelvoud is van 50Hz. (150Hz, 250Hz, 350Hz..) Men heeft het vaak over de 'de derde harmonische' (3 x 50 = 150Hz), de 'de vijfde harmonische' (5 x 50 = 150Hz), enz.,... Deze harmonische stromen beïnvloeden en verstoren de uiteindelijke vorm van de sinus. Niet enkel dient uw stroombron (transformator) meer energie te leveren dan normaal nodig, ook wordt weerom extra opwarming (jouleverliezen) teweeggebracht. Bovendien zorgen deze harmonischen voor storingen in elektronische apparaten.

 

A.

Inductieve elektrische verbruikers vragen meer vermogen dan wat zij omzetten in actief vermogen. Inductiemoteren bijvoorbeeld, zetten maximaal 80 à 90% van het geleverd vermogen om in actieve energie. Het resterende vermogen (reactief vermogen) wordt gebruikt om een magnetisch veld in de motor te creëren. De verhouding tussen het actief vermogen t.o.v. het reactief vermogen, wordt uitgedrukt in cos phi.

CONDENSATORENBATTERIJEN - HARMONISCHE REDUCTIEFILTERS - NETANALYSE