Optimalisatie van Cos Phi

In de meeste gevallen geldt als beste oplossing dat een automatische condensatorenbatterij CENTRAAL wordt opgesteld nabij het algemeen laagspanningsbord of nabij de hoogspanningstransformator. In enkele gevallen kan een vaste condensator die nabij een (grote) verbruiker wordt opgesteld ook een oplossing zijn!

Voordelen

  • Merkelijke besparing op de kosten voor elektriciteitsverbruik.
  • Daling van de actieve stroom in Uw installatie.
  • Meer ruimte voor bijplaatsen nieuwe verbruikers / uitbreiding.
  • Daling warmte verliezen en betere levensduur van Uw verbruikers
CONDENSATORENBATTERIJEN - HARMONISCHE REDUCTIEFILTERS - NETANALYSE