Momentopname

Belangrijk is echter de juiste beslissing te nemen betreffende vermogen en type van het respectievelijk toestel. Om dit te kunnen bepalen is het in veel gevallen wenselijk of noodzakelijk om vooraf een meting uit te voeren.

​​​​​​​Voor sommige standaardoplossingen heeft men genoeg aan een eenvoudige momentopname. Sommige meer ingewikkelde toepassingen (steeds in het geval van harmonische filtering) vragen een meer uitgebreide meting om een adequate oplossing te kunnen bieden.

Op het vlak van netanalyse - beperkte of uitgebreide - heeft Comar Benelux geschikte apparatuur en kennis van zaken.  

  • U heeft heel wat storingen en onverwachte stroomuitval in Uw installatie
  • U wil controleren of Uw elektriciteitsverbruik wel degelijk klopt
  • U wil de elektrische parameters van een welbepaalde verbruiker kennen
  • U wil Uw elektrische installatie scannen op "Power Quality                          
Meettoestel uitgebreide registratie op lange termijn
Meettoestel voor momentopnameMeettoestel dat registreert op lange termijn

Netanalyse

Op al deze vragen is een netanalyse het juiste antwoord !

Wij komen graag ter plaatse en starten met een onderzoek waarbij eerst enkele momentane metingen worden gedaan alsook een juiste indruk van de feiten worden opgenomen.

Dan volgt de opstelling van onze apparatuur.

Deze uitgebreide analyse wordt steeds afgerond met een rapport en grafieken teneinde een overzicht te krijgen van de situatie.In de meeste gevallen wordt in de besluitvorming ook een oplossing naar voren gebracht.

 

Enkele waarden die we meten zijn :

  • Lijnspanning - Fasespanning - Driefazige spanning - Stroom per fase en nulleider 
  • Driefazige stroom - Arbeidsfactor - Driefazige arbeidsfactor - Cos phi - Driefazige cos phi
  • Actief vermogen - Driefazig actief vermogen -Schijnbaar vermogen - Driefazig schijnbaar vermogen
  • Reactief vermogen - Driefazig reactief vermogen - Netfrequentie - Spanningsharmonischen
  • Stroomharmonischen - Minimum en maximumwaarden met tijdsindicatie
CONDENSATORENBATTERIJEN - HARMONISCHE REDUCTIEFILTERS - NETANALYSE